تحول دیجیتال
یادداشت

هدف بزرگ: تحول دیجیتال

خلاف تصور برخی، آنلاین کردن و دیجیتال کردن پوسته ظاهری یا به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال، تحول دیجیتال نیست. درک این تحول از نشستن پشت ذهن و چشم مشتری آغاز و با فهم همه ابعاد دنیای دیجیتال، دنبال می‌شود. حرکت روی سطح، پرواز و اوج‌گیری، در بالا ماندن، قصد فرود، اقدام به پایین آمدن و نشست بر وضع جدید را نیاز دارد.

ادامه مطلب »
بیمه در کرونا
بلاگ

تأثیر کرونا بر ۵ حوزه مختلف بیمه

همه‌گیری کرونا و سایر چالش‌های موجود باعث شده ‌است تا بیمه‌گران در کنار دست‌وپنجه نرم کردن با چالش‌های موجود، خود را برای رویارویی با چالش‌ها و فرصت‌های بلندمدت آماده ‌کنند. در این میان جهت مقابله با این چالش‌ها، پنج حوزه وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر بیمه‌گران و شروع فرآیند دیجیتال‌سازی است.

ادامه مطلب »
تحول دیجیتال
بلاگ

تحول دیجیتال واقعی داشته باشید‍!

تحول دیجیتال واقعی، شیوه ارائه ارزش یک کسب‌وکار را تغییر می‌دهد. در یک محیط دیجیتالی، پویایی اساسی مدل‌های کسب‌وکار و روش‌های دستیابی به مزیت رقابتی تغییر می‌کند. تحول دیجیتال با ارزش مشتری شروع می‌شود. این امر نیاز به تغییرات ساختاری مداوم در عملیات و سازمان کسب‌وکار دارد.

ادامه مطلب »