بیمپک: توسعه کانال فروش سوپر مارکتی برای شرکت های بیمه

سمکاب:سامانه مشاوران، کارشناسان و ارزیابان بیمه

لایف توکن: استقرار صندوق بیمه‌های زندگی مبتنی بر رمزارز ایرانی برای شرکت‌های بیمه

دلزنده: تور تخصصی سالمندان

ست ریسک: بیمه کشاورزی با استفاده از تکنولوژی عکس‌های ماهواره‌ای

فراریسک: مدیریت مخاطرات کارگاهی با استفاده از هوش مصنوعی

ال‌تی‌سی بیمه: استقرار بیمه خدمات مراقبتی، پرستاری دوران سالمندی برای شرکتهای بیمه

یوبینز: سامانه بیمه خودرو با امتیازدهی به رفتار رانندگی مبتنی بر موبایل

رورو: سامانه هوشمند و اشتراکی حمل و نقل پاک