سالن چندمنظوره

ورودی پلنت

شاه‌نشین

فضاهای عمومی

فضای کار اشتراکی

دفاتر اختصاصی

اتاق‌های جلسه