انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با انجمن حرفه‌ای بیمه

تفاهم‌نامه همکاری مشترک شبکه نوآفرینی پلنت با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با انجمن حرفه‌ای بیمه به امضای دو طرف رسید و مبادله شد.

همکاری بین پلنت و انجمن حرفه‌ای در حوزه‌های برقراری سمینارهای تخصصی به صورت مشترک، همکاری در اجرای پژوهش های کاربردی به منظور تامین نیازهای زیرساختی صنعت بیمه، همکاری طرفین به منظور گسترش دوره های آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، برگزاری جلسات ایده‌پردازی و ترویج نوآوری و با هدف توسعه‌ حرفه‌ای صنعت بیمه منعقد گردید.

سایر مطالب وبلاگ

اشتراک گذاری

https://plannet..ir/?p=6223