فراخوان چرخه دوم جذب رهنورد پلنت

شرایط پذیرش رهنورد پلنت

پلنت سیاره‌ای است که در آن آدم‌هایی که توانمندی و استعداد دارند، شناخته و جذب می‌شوند. تجربه آدم‌ها از پلنت با هر آنچه قبلا در اکوسیستم نوآوری دیده‌اند، تفاوت قابل لمس دارد و این سبب می‌شود نقل و انتقالات پلنت در بین مخاطبان مطلوب آن بپیچد و شبکه‌ای از افراد تراز اول پیرامون پلنت ساخته شود.
ما قصد داریم تا برای سکونت در این سیاره از بین افرادی که دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند، ساکنین جدیدی بپذیریم.

 • مراحل مختلف چرخه به این شرح است :
  • بررسی رزومه‌‌های ارسالی؛
  • دعوت جهت حضور در دوره تست به مدت یک ماه؛
  • در صورت داشتن ویژگی‌های لازم، شروع دوره یادگیری به مدت دو ماه.
 • افرادی که در پایان چرخه، در پلنت سکونت می‌یابند، شرایط زیر را داشته‌اند:
  • داشتن روحیه کار تیمی؛
  • صبر و حوصله بالا ؛
  • آموزش پذیری ؛
  • ماجراجو؛
  • مشتاق رشد کردن؛
  • آشنایی با wordpress ، بیمه و اکوسیستم استارتاپی مزیت محسوب می‌شود.
 • در پایان این چرخه رهنورد با چه مفاهیمی آشنا خواهد شد:
  • کلیات بیمه
  • چگونگی کسب‌وکارهای استارتاپی
  • کلیات طراحی پروسه‌های استارتاپی
  • تست ایده
  • چگونگی موفقیت کسب‌وکارها
  • مدل کسب وکار
  • مفاهیم مربوط به اسکرام و اجایل
  • آشنایی با فضای نوآوری
 • بعد از اتمام دوره دو ماه چه اتفاقی برای رهنورد پلنت خواهد افتاد :
  • قطع همکاری (برای حالتی که متناسب با شخصیت اون فرد موقعیتی نداشته باشیم یا نتوانیم باهاش کار کنیم) ؛
  • ملحق شدن به یکی از ایده‌ها به عنوان عضو تیم (برای افرادی که ریسک پذیر نیستند ولی یک مهارت مشخص دارند)؛
  • ملحق شدن به یکی از ایده‌ها به عنوان کوفاندر (برای کسانی که توانایی دارند و ریسک پذیری هم دارند) ؛
  • درایور یکی از ایده‌ها (برای کسانی که توانایی رهبری دارند)؛
  • ملحق شدن به تیم مرکز رشد پلنت (برای کسانی که توانایی مدیریت چندین کار به طور همزمان را دارند و مهارت‌های لازم برای تبد‌یل ایده به mvp را دارند).

شماره تماس: 46116052
ایمیل : hi@plannet.ir

مهلت ارسال رزومه: ۲۸ آذر ۱۴۰۱