آخرین شماره منتشرشده از مجله اینشورتک:

شماره ویژه نوروز 1400

نگاهی متفاوت به استارت‌آپ‌ها و نقش کلیدی آنها در تحول دیجیتال صنعت بیمه

گزارش چابکی کسب و کار سال ۲۰۲۰

این گزارش با همکاری شرکت مشاوره مدیریت اکسنچر تهیه شده است و  به مدیران و رهبران سازمانها در صنایع مختلف کمک می‌کند تا تحول چابک و فرصتها و چالشهای پیش روی آن را درک کنند. این گزارش نشان می‌دهد که تمرکز بر چابکی کسب و کار منجر به بهبود رضایت مشتری و کارکنان، افزایش سرعت و کیفیت عرضه محصول، موفقیت در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی و ارتقای تعامل و ارتباطات تیمی می‌شود.​

شماره‌های پیشین

عنوان
مجله اینشورتک – شماره چهاردهم
79 downloads
26 دی 1399
مجله اینشورتک – شماره سیزدهم
127 downloads
16 آذر 1399
مجله اینشورتک – شماره دوازدهم
73 downloads
18 آبان 1399
مجله اینشورتک – شماره یازدهم
89 downloads
25 مهر 1399
مجله اینشورتک – شماره دهم
100 downloads
24 شهریور 1399
مجله اینشورتک – شماره نهم
107 downloads
20 مرداد 1399
مجله اینشورتک – شماره هشتم
112 downloads
16 تیر 1399
مجله اینشورتک – شماره هفتم
118 downloads
21 خرداد 1399
مجله اینشورتک – شماره ششم
120 downloads
21 اردیبهشت 1399
مجله اینشورتک – شماره پنجم
208 downloads
19 اسفند 1398
مجله اینشورتک – شماره چهارم
191 downloads
19 بهمن 1398
مجله اینشورتک – شماره سوم
163 downloads
18 دی 1398
مجله اینشورتک – شماره دوم
189 downloads
16 آذر 1398
مجله اینشورتک – شماره اول
276 downloads
30 مهر 1398

شماره سیزدهم

منتشر شده در آذر 1399​

شماره دوازدهم

منتشر شده در آبان 1399​

شماره دوازدهم

منتشر شده در آبان 1399​