آخرین شماره منتشرشده از مجله اینشورتک:

شماره ویژه نوروز 1400

نگاهی متفاوت به استارت‌آپ‌ها و نقش کلیدی آنها در تحول دیجیتال صنعت بیمه

دانلود شماره ویژه نوروز 1400

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1

گزارش چابکی کسب و کار سال ۲۰۲۰

این گزارش با همکاری شرکت مشاوره مدیریت اکسنچر تهیه شده است و  به مدیران و رهبران سازمانها در صنایع مختلف کمک می‌کند تا تحول چابک و فرصتها و چالشهای پیش روی آن را درک کنند. این گزارش نشان می‌دهد که تمرکز بر چابکی کسب و کار منجر به بهبود رضایت مشتری و کارکنان، افزایش سرعت و کیفیت عرضه محصول، موفقیت در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی و ارتقای تعامل و ارتباطات تیمی می‌شود.​

شماره‌های پیشین

عنوان
مجله اینشورتک – شماره چهاردهم
45 downloads
26 دی 1399
مجله اینشورتک – شماره سیزدهم
108 downloads
16 آذر 1399
مجله اینشورتک – شماره دوازدهم
60 downloads
18 آبان 1399
مجله اینشورتک – شماره یازدهم
77 downloads
25 مهر 1399
مجله اینشورتک – شماره دهم
96 downloads
24 شهریور 1399
مجله اینشورتک – شماره نهم
99 downloads
20 مرداد 1399
مجله اینشورتک – شماره هشتم
106 downloads
16 تیر 1399
مجله اینشورتک – شماره هفتم
114 downloads
21 خرداد 1399
مجله اینشورتک – شماره ششم
115 downloads
21 اردیبهشت 1399
مجله اینشورتک – شماره پنجم
205 downloads
19 اسفند 1398
مجله اینشورتک – شماره چهارم
188 downloads
19 بهمن 1398
مجله اینشورتک – شماره سوم
160 downloads
18 دی 1398
مجله اینشورتک – شماره دوم
186 downloads
16 آذر 1398
مجله اینشورتک – شماره اول
267 downloads
30 مهر 1398

شماره سیزدهم

منتشر شده در آذر 1399​

شماره دوازدهم

منتشر شده در آبان 1399​

شماره دوازدهم

منتشر شده در آبان 1399​

دانلود شماره دهم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره ششم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره سوم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره دوازدهم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره نهم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره پنجم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره دوم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره یازدهم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره هشتم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره هفتم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره چهارم گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1
دانلود شماره اول گزارش ماهانه

لطفا جهت دانلود، اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

Monthly Report Download 1