آخرین شماره منتشرشده از مجله اینشورتک:

شماره ویژه نوروز 1400

نگاهی متفاوت به استارت‌آپ‌ها و نقش کلیدی آنها در تحول دیجیتال صنعت بیمه

گزارش چابکی کسب و کار سال ۲۰۲۰

این گزارش با همکاری شرکت مشاوره مدیریت اکسنچر تهیه شده است و  به مدیران و رهبران سازمانها در صنایع مختلف کمک می‌کند تا تحول چابک و فرصتها و چالشهای پیش روی آن را درک کنند. این گزارش نشان می‌دهد که تمرکز بر چابکی کسب و کار منجر به بهبود رضایت مشتری و کارکنان، افزایش سرعت و کیفیت عرضه محصول، موفقیت در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی و ارتقای تعامل و ارتباطات تیمی می‌شود.​

شماره‌های پیشین

[wpdm_all_packages login=0 thumb=1 items_per_page="10" categories="mag" jstable=1 order_by="date" order="ASC/DESC" cols="title,download_count,|publish_date|download_link" colheads="عنوان|تاریخ انتشار|::155px"]

شماره سیزدهم

منتشر شده در آذر 1399​

[wpdm_package id="3535" template="link-template-bsthumnail"]

شماره دوازدهم

منتشر شده در آبان 1399​

[wpdm_package id="3129" template="link-template-calltoaction3"]

شماره دوازدهم

منتشر شده در آبان 1399​

[wpdm_package id="3129" template="link-template-calltoaction3"]