نظر به ابهامات متعددی که فرآیند دریافت مجوز دانش بنیانی وجود دارد و تردید شرکت‌های بیمه برای چگونگی اقدام برای دریافت تاییدیه، نیاز به حضور پشتیبانی که بتواند وظیفه راهنمایی و هدایت متقاضیان را بر عهده بگیرد حس می‌شود. این وظیفه‌ای است که مرکز نوآفرینی پلنت بر عهده گرفته و تلاش می‌کند که مسیر دریافت تاییدیه دانش بنیان را برای این شرکت‌ها تسهیل کند.

لطفا جهت اقدام اولیه در این زمینه، فرم زیر را تکمیل کنید تا با شما تماس بگیریم: