حضور پلنتی‌ها در رویداد ملی کارآفرینی، فناوری سالمندی و توانبخشی و بیماری‌های مزمن

روز پنجشنبه 20 اردیبهشت 1403، محمد جعفری و الهام حیدری، همکاران مرکز رشد پلنت در رویداد ملی کارآفرینی، فناوری سالمندی و توانبخشی و بیماری های مزمن به عنوان داور حضور پیدا کردند.
21 تیم در حوزه سلامت و سالمندی طرح‌های خود را در این رویداد ارائه دادند که تعدادی از آن‌ها برای بررسی همکاری در مرکز رشد پلنت، دعوت شدند.

 

سایر مطالب وبلاگ

اشتراک گذاری

https://plannet..ir/?p=9592