خدمات پلنت

استفاده از یک میز، صندلی و کمد اختصاصی

استفاده آزاد از فضای کاری از 8 صبح تا 9 شب

استفاده آزاد از فضای کاری از ۹ شب تا ۸ صبح با هماهنگی

استفاده آزاد از نشانی سازمانی و کدپستی

استفاده آزاد از نرم افزار مدیریت پروژه

استفاده آزاد نرم‌افزار حضور و غیاب

استفاده آزاد از خدمات اداری پرینتر و اسکنر

استفاده آزاد از فضاهای نشیمن، غذاخوری، یخچال، تجهیزات آشپزخانه

استفاده آزاد از اتاق جلسات تا ۸ ساعت در ماه

استفاده آزاد از آب و چای

پذیرایی رایگان قهوه

نظافت رایگان

سرویس استفاده از سالن آمفی تئاتر

سرویس استفاده از مالی و حسابداری

سرویس شبکه‌سازی و منتورشیپ

سرویس استفاده از فروشگاهی یخچال‌های هوشمند

حق اشتراک ماهیانه:

27.۰00.000 ریال​

سالن چند منظوره (آمفی تئاتر):

تا بیست نفر: ساعتی 600 هزار تومان

بیش از 20 نفر ساعتی 800 هزار تومان

نیروی خدماتی*:

تا نیم روز 300 هزار تومان​

یک روز 600 هزار تومان

*هزینه‌ها به ازای هر نفر نیروی خدمات ذکر شده است.

**‌ کلیه پرداخت‌ها شامل 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.