پلنت

5 روند لازم برای همکاری با اینشورتک‌ها

تا چند سال گذشته اینشورتک‌ها صرفاً به استفاده از دیجیتال در رویکردهای بیمه‌ای خلاصه می‌شدند اما امروز به مدد روندهای مختلف فناوری در عرصه مالی و بیمه اینشورتک‌ها گستره فراوانی از خدمات را به شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند. بسیاری از استارتاپ ها امروز مشتاق همکاری با شرکت‌های بیمه هستند تا در استفاده از منابع داده‌ای و شخصی‌سازی بهتر خدمات به آنها کمک کنند. شرکت‌های بیمه بزرگ نیز در این علاقمندی سهیم هستند چرا که اینشورتک‌ها با وجود همه ساختارشکنی‌ها و بر‌هم‌زنندگی‌هایی که در رویکرد صنعت ایجاد می‌کنند تنها راه موفق شرکت‌های بیمه برای استفاده از داده‌های مشتریان هستند و مسیری کوتاه برای درخشش در بازار رقابت‌زده بیمه. شبکه نوآفرینی پلنت در این نوشتار به معرفی پنج اصل لازم برای همکاری متقابل شرکت‌های بیمه با اینشورتک‌ها می‌پردازد.

 

همکاری قاعده و قانون دارد

شرکت‌های بیمه در همکاری و مشارکت با اینشورتک‌ها می‌توانند به سرعت در محدوده وسیعی از فرصت‌های درآمدزایی از داده‌ها وارد عمل شوند. البته ایجاد یک روند همکاری همیشه ساده و راحت نیست. همکاری متقابل شرکت‌های بیمه و اینشورتک‌ها به تغییر مدل کسب و کار و مدل‌های عملیاتی نیازمند است که در بیشتر مواقع شرکت‌های بیمه در برابر این مسئله مقاومت نشان می‌دهند. ایجاد تعادل بین تخصیص مهارت‌ها و منابع در فرصت‌های کسب و کار جدید و تضمین توسعه سیستم‌ها و فرآیندهای قدیمی از جمله مواردی است که باید در زمان همکاری با اینشورتک‌ها به آن توجه داشت. در این راستا 5 جنبه از همکاری شرکت‌های بیمه و اینشورتک‌ها که برای تضمین مشارکت بین این دو گروه لازم هستند باید مد نظر قرار بگیرد:

 

حفظ اصول اساسی

ممکن است شرکت‌های بیمه خیلی راحت و به سرعت در برابر پیشنهادهای اغواکننده اینشورتک‌ها و پیشنهادهای آنها کوتاه بیایند و بی‌توجه به سطح داشته‌ها و مطالبات خود زمام امور را به استارتاپ بیمه‌ای بسپارند. باید توجه داشت که فرآیندها و سیستم‌های اصلی هر سازمانی مهم‌ترین و حیاتی‌ترین بخش آن سازمان برای ادامه و رشد فعالیت است که در اغلب اوقات در زمان تعریف روند همکاری بین شرکت‌های بیمه و اینشورتک‌ها مغفول می‌مانند. شرکت‌های بیمه باید با حفظ عملیات‌ها و فرآیندهای اصلی خود پایه‌ای محکم برای نوآوری ایجاد کنند. بدون داشتن این پایه و بنیان تکیه‌داده به اصول اولیه، شرکت‌های بیمه به رغم همکاری گسترده با اینشورتک‌ها اغلب به حاشیه کسب و کار کشیده می‌شوند.

 

درک انتظارات مشتری

استارتاپ‌ها اغلب درک بالایی از تغییر در انتظارات مشتری‌ها دارند. آن‌ها اغلب نگرش‌های خوبی نسبت به تمایلات و خواسته‌های مشتری‌ها به خصوص نسل جوان دارند. شرکت‌های بیمه باید از چنین دانشی استفاده کرده تا محصولات و خدمات خود را گسترش دهند. بهبود تجربه مشتری با توجه به نیازهای هرروزه آنها از مواردی است که در همکاری با اینشورتک‌ها باید به آن توجه خاصی داشت.

 

جسارت و عدم هراس

 ترس و احتیاط از مواردی است که همواره طی دوران مخلتلف سد راه شرکت‌های بیمه برای ایجاد هر گونه تغییری بوده است. در اقتصاد دیجیتالی در حال پیشرفت باید شرکت‌های بیمه از خود جسارت و شجاعت بیشتری به خرج دهند و ریسک را به جان بخرند. در واقع اولین اصل لازم برای همکاری با اینشورتک‌ها آمادگی رویارویی با ریسک‌های مختلف است و داشتن جسارت برای برهم زدن بازار سنتی بیمه.

 استارتاپ ها در مسیر کسب وکار خود شعار خاصی دارند. این که شکست خود مرحله‌ای از موفقیت است. با در پیش گرفتن رویکرد «آزمون و یادگیری» است که استارتاپ ها برای نوآوری در یک محصول خاص یا توسعه فرآیندها دست به کار می‌شوند. برای همین است که شرکت‌های بیمه در زمان همکاری و مشارکت با استارتاپ‌های بیمه باید از خود چابکی نشان بدهند و ترس‌ها را کنار بگذارند.

 

ایجاد یک ساختار نوآوری وسیع

 همکاری با استارتاپ‌ها فقط قسمتی از فرآیند نوآوری در سازمان است. توسعه‌دهندگان بیمه باید به این نکته توجه داشته باشند که نوآوری باید در سراسر سازمان صورت بگیرد. یک ساختار نوآوری جامع باید شامل ذات، ساختار و مقیاس در تمامی بخش‌های کسب و کار باشد.

یکی از جنبه‌های مهم ساختار نوآوری مؤثر ظرفیت آن برای تعادل در میان تفکر آرمانی و عمگراست. رویکردهای آرمانی اولیه که بر روی قابلیت‌های احتمالی یک نوآوری تمرکز دارد، باید قبل از تخصیص بودجه، در رابطه با سطح تفکر عملگرا که ارزش واقعی یک نوآوری را به سازمان می‌دهد، به چالش کشیده شود. در این میان لازم است که برای یک ساختار نوآوری مناسب هر دو حالت تفکر باید مدنظر گرفته شود.

 

ایجاد اکوسیستم‌های استارتاپی

شرکت‌های بیمه اغلب مهارت‌های لازم و منابع کافی برای همکاری با تعداد زیادی اینشورتک ندارند. در این میان آوردن استارتاپ‌ها و اینشورتک‌های همکار به یک دایره اکوسیستمی می‌توان به مدیریت ارتباط و همکاری با دیگر اینشورتک‌ها در سطوح بالایی از همکاری و مشارکت امید داشت. علاوه براین شرکت‌های بیمه می‌توانند گروهای از شرکت‌های اینشورتکی را به کار با هم برای پرداختن به چالش‌های خاصی که قصد غلبه بر آن را دارند، تشویق کنند. استفاده از منابع داده‌ای و مهارت‌های موجود در یک اکوسیستم استارتاپی اولین و مهم‌ترین امکانی است که در این فضای همکاری مشارکتی برای بیمه‌گران میسر می‌شود.

شبکه نوآفرینی پلنت

سایر مطالب وبلاگ

اشتراک گذاری

[wpbitly]