منتورینگ

اگر بیش از دو سال سابقه فعالیت تخصصی در صنعت بیمه دارید و شبکه حرفه‌ای قدرتمندی را برای خود ساخته‌اید، به جمع منتورهای پلنت بپیوندید.

Mentor
Maximum upload size: 8MB

پلنت، همپای آن‌ها که هم‌پای اجرای ایده‌هایشان می‌ایستند.

راه های ارتباطی: ۴۶۱۱۶۰۴۳ - ۴۶۱۱۶۰۵۲ و آدرس ایمیل hi@plannet.ir