Glossary Alphabet
Accelerator

Accelerator

شتاب‌دهنده: سازمانی که پشتیبانی لازم را برای استارتاپهای اینشورتک جهت کمک به آن‌ها به‌منظور رشد سریع‌تر فراهم می‌کند، این پشتیبانی شامل تأمین سرمایه لازم، مشاوره، فعالیت‌های ترفیعی و تسهیل دسترسی به متخصصان فنّی و تجاری در حوزه یک کسب‌وکار و دیگر موارد مرتبط است.
Actual cash value (ACV)

Actual cash value (ACV)

ارزش نقدی واقعی: مبلغ ناشی از رسیدگی به ادّعای خساراتی که به‌موجب یک خطر تحت پوشش بیمه‌نامه پرداخت می‌شود و از نظر مالی به‌صورت هزینه جایگزینی منهای استهلاک محاسبه می‌شود.
Actuarial Science

Actuarial Science

علم اکچوئری: چارچوبی تخصّصی در بیمه که از ریاضیّات و آمار کاربردی برای اجرای مجموعه‌ای از وظایف کلیدی که موجب تقویّت و استحکام عملکرد کلی صنعت می‌شود و در جهت افزایش سودآوری بیمه‌گرها به کار می‌رود، بهره می‌گیرد.
Adjuster

Adjuster

ارزیاب (خسارت): کارشناس حرفه‌ای که حدود خسارت را و اینکه تا چه میزان از خسارت واقع‌شده تحت پوشش بیمه‌نامه قرار دارد، بررسی و تعیین می‌کند.
Admitted

Admitted

بیمه‌گر مجاز: بیمه‌گر یا بازاری که از نهادهای نظارتی برای انجام عملیات بیمه‌گری در حوزه قضایی ایالتی مشخصی مجوز گرفته و باید تحت شمول همه قواعد و دستورالعمل‌های تنظیم‌شده توسط نهادهای نظارتی مانند سازمان بیمه ایالتی فعالیت کند.
Advanced driver assistance system (ADAS)

Advanced driver assistance system (ADAS)

سیستم هوشمند کمک به راننده: هرگونه سیستم هوشمند در خودرو که به راننده در فرایند رانندگی کمک می‌کند.
Adverse selection

Adverse selection

گزینش نامساعد: فرایندی که طی آن بیمه‌گران با رقابت قدرتمندانه‌تری از جانب رقبای خبره‌تر مواجه می‌شوند و درگیر تجارت غیرسودآوری می‌شوند که خسارات آن بیش از حق بیمههایی است که تعیین و دریافت شده‌اند.
Aerial imagery

Aerial imagery

تصویربرداری هوایی: تصاویر عکاسی که از آسمان توسط ماهواره‌ها، پهبادها یا هواپیماهای دارای بال ثابت گرفته می‌شوند؛ این تصاویر اغلب دارای قابلیت شناسایی جغرافیایی هستند و با خصوصیّات مرتبط و موردنیاز دیگر برای ایجاد مخزن داده‌ها، برچسب (تَگ) زده می‌شوند.
Affordability

Affordability

کفایت مالی: معیار نشان‌دهنده سهولت یا دشواری مشتریان در توانایی خرید پوشش‌های بیمه‌ای مناسب که همه شرایط خطرزای موردنیاز آن‌ها را پوشش دهد.
Afforded

Afforded

بیمه‌نامه توانمند: اصطلاحی نشان‌دهنده این نکته که بیمه‌نامه، پوشش (لازم و کافی) را برای خسارات تحت پوشش آن فراهم می‌کند.
Agency management system

Agency management system

سیستم مدیریت نمایندگی بیمه: یک پلتفرم فناوری اطّلاعات که توسط نمایندگان برای گرفتن نرخ و شرایط از یک یا چند بیمه‌گر استفاده می‌شود و اطّلاعات مشتریان و بیمه‌نامه‌ها از طریق آن قابل مدیریت است.
Agent

Agent

نماینده: یک فرد حرفه‌ای دارای گواهینامه فعالیت بیمه‌ای که مجاز به فروش بیمه از طریق یک یا چند بیمه‌گر به مشتریان است.
All other perils (AOP) deductible

All other perils (AOP) deductible

فرانشیز سایر شرایط خطر: فرانشیز اعمالی بر همه خطراتی که به‌طور مشخص توسط یک فرانشیز ویژه از جمله باد/تگرگ یا طوفان در بیمه‌نامه مورد پوشش قرار نگرفته‌اند، گفته و اعمال می‌شود.
All perils (AP) deductible

All perils (AP) deductible

فرانشیز تمام خطرات: فرانشیزی که به همه خطرات مورد پوشش بیمه‌نامه اعمال می‌شوند.
All perils coverage

All perils coverage

پوشش تمام خطر: بیانگر این است که همه خطراتی که به‌طور واضح در ادبیات قرارداد مستثنی نشده‌اند، به‌عنوان علل پوشش داده شده خسارات برای یک بیمه‌نامه لحاظ می‌شوند؛ همچنین به آن «پوشش خطر باز» نیز گفته می‌شود.
Analytical data

Analytical data

داده‌های تحلیلی: داده‌هایی که به‌منظور استفاده کاربران کسب‌وکار، دانشمندان علوم داده‌ها، تحلیلگران و برای خلاصه‌سازی و تحلیل نتایج تجاری طبقه‌بندی و ذخیره می‌شوند.
Application

Application

فرم پیشنهاد: درخواست رسمی که اغلب توسط یک نماینده بیمه دریافت شده و به بیمه‌گر برای گرفتن نرخ و شرایط و برقراری پوشش (صدور بیمه‌نامه) تسلیم می‌شود.
Application program interface (API)

Application program interface (API)

رابط برنامه‌نویسی کاربردی: مجموعه‌ای از کدها و پارامترهای برنامه‌نویسی که ضمن شناسایی الگوهای موجود در داده‌ها امکان تعامل بین سیستم‌های چندگانه را فراهم می‌آورد.
Artificial intelligence (AI)

Artificial intelligence (AI)

هوش مصنوعی: مجموعه‌ای از فناوری‌ها که از الگوریتم‌های پیچیده برای شناخت الگوهای موجود در میان داده‌ها استفاده می‌کند.
Assignment of benefits (AOB)

Assignment of benefits (AOB)

واگذاری منافع بیمه‌نامه: فرایندی که طی آن یک بیمه‌شده ممکن است منافع قراردادی را که امکان دریافت آن را از بیمه‌نامه خود دارد، اغلب در قبال دریافت یک ارزش موردتوافق، به‌طرف ثالثی واگذار کند.
Assume the risk

Assume the risk

پذیرش ریسک: اقدامی که طی آن یک فرد یا سازمان تصمیم می‌گیرد از خرید بیمه یا انتقال ریسک به هر طریق دیگری خودداری کند، امّا ریسک ناشی از خسارت را نزد خود نگه دارد.
Authentication

Authentication

احراز هویّت: توانایی شخص یا یک نهاد برای تأیید این امر که افراد در واقع همان شخصی هستند که ادّعا می‌کنند (نه یک هویّت جعلی) و همچنین اطّلاعات آن‌ها صحیح و قابل اتّکاست.
Autonomous vehicles (AV)

Autonomous vehicles (AV)

خودروی هوشمند خودران: اتومبیلی دارای فناوری خودران که در دو حالت یا با کمک دستیار انسانی در حالت رانندگی دستی یا رانندگی کاملاً خودکار طی مسیر می‌کند.
Availability

Availability

در دسترس بودن: توانایی مشتریان برای پیدا کردن دامنه وسیعی از محصولات بیمه‌ای در بازار که کاملاً منطبق با نیازهای آن‌ها برای پوشش درخواستی آن‌ها باشد.
Average handle time (AHT)

Average handle time (AHT)

میانگین زمان خدمات‌‌دهی: میانگین زمانی لازم (عموماً به دقیقه) تا یک کارشناس سرویس خدمات مشتریان به تماس‌های تلفنی وارده پاسخ دهد.
Bad faith

Bad faith

عدم حسن نیّت: مفهوم قانونی که به شرایطی گفته می‌شود که بیمه‌گر به مسئولیت‌های خود در رسیدگی به یک خسارت عمل نمی‌کند و به اصلاحیه‌های قانونی منجر می‌شود که ممکن است مشمول اعمال جریمه نیز بشوند.
Batch processing

Batch processing

پردازش دسته‌ای: اصطلاح مورد استفاده برای تشریح یک فرایند کامپیوتری که بر همه رکوردهای متعدد ثبت‌شده در یک سری زمانی اثر می‌گذارد و برخلاف پردازش‌های لحظه‌ای عموماً به‌صورت شبانه اجرا و در سیستم بیمه‌گر اعمال می‌شود.
Betterment

Betterment

شرایط بهتر از قبل: مفهوم بیمه‌ای که به‌موجب آن، بیمه‌شدگان و ادعاکنندگان خسارات نباید پس از دریافت خسارت وضعیت مالی بهتری نسبت به قبل از خسارت پیدا کنند تا به این وسیله مانع از هرگونه انگیزه سودجویی از طریق ایجاد خسارت عمدی توسط بیمه‌گذار شود.
Big data

Big data

کلان داده: اصطلاح عمومی که جهانی را توصیف می‌کند که در آن توانایی به دست آوردن، ذخیره‌سازی، پردازش، درک و استفاده از حجم وسیعی از داده‌ها برای موفقیت کسب‌وکار حیاتی است.
Bill of landing

Bill of landing

بارنامه: فهرست تفضیلی یا رسید کالاهای در حال ترانزیت.
Blanket

Blanket

بیمه‌نامه جامع: بیمه‌نامه‌ای که دسته بزرگی از اقلام را بدون اینکه به‌صورت تک‌به‌تک نیازی به فهرست‌بندی یا ذکر جزئیات پوشش درخواستی آن‌ها در بیمه‌نامه باشد؛ تحت پوشش قرار می‌دهد:
Blockchain

Blockchain

بلاکچین: شکل ایمنی از ثبت اطّلاعات و تراکنش‌ها که از روش‌های رمزنگاری پیشرفته‌ای استفاده می‌کند که در آن هر تراکنش جدید حاوی لینک یا «زنجیره‌ای» به همه تراکنش‌های پیش‌تر ثبت شده است‌؛ به‌نحوی‌که یک دفتر کل غیرقابل دستکاری و فسادناپذیر را ایجاد می‌کند.
Broad form

Broad form

بیمه‌نامه گسترده: نوعی از بیمه‌نامه که فراتر از علل پایه‌ای خسارت می‌رود، به‌نحوی‌که شامل اقلام اضافی که نادر و غیرمعمول‌تر از «خطرات نام برده شده» هستند، می‌شود. امّا پوشش آن به گستردگی میزانی که در بیمه‌نامه‌های خاص بر اساس خطرات باز نوشته شده‌اند، نیست.
Bundling

Bundling

باندل کردن محصولات بیمه مختلف با یکدیگر: باندل یا بسته‌بندی محصولات بیمه‌ای مختلف از یک بیمه‌گر واحد که اغلب در مجموع به سودآوری بیشتر برای بیمه‌گر و مشتری منجر می‌شود (از طریق کاهش هزینه‌ها).
Business owner policy (BOP)

Business owner policy (BOP)

بیمه‌نامه صاحبان مشاغل: نوعی بیمه‌نامه تجاری که پوشش‌های اموال و مسئولیت را در یک قالب بیمه‌نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ترکیب و عرضه می‌کند.
Carrier

Carrier

بیمه‌گر: شرکت بیمه دریافت‌کننده حق بیمه و ارائه‌دهنده پوشش در مقابل وقوع خسارت ناشی از خطرات نام برده شده در بیمه‌نامه.
Casualty

Casualty

بیمه مسئولیت: به‌طور گسترده این واژه به‌عنوان هر پوششی غیر از زندگی، درمان یا بیمه اموال تعریف‌شده است، معمولاً این واژه شامل پوشش تصادفات مستقیم و جراحات ناشی از آن و همین‌طور دیگر انواع پوشش‌های مسئولیت است.
Catastrophe bonds

Catastrophe bonds

اوراق مشارکت حوادث فاجعه‌بار: ابزار مالی هستند که توسط بیمه‌گرانی که قصد افزایش سرمایه از طریق وجه‌پرداختی توسط سرمایه‌گذاران در عوض یک کوپن پرداخت وعده داده‌شده در اقساط مقرر در دوره اعتبار این اوراق بهادار را دارند، صادر می‌شوند، مگر اینکه رویداد(های) فاجعه‌بار طی این مدّت رخ دهد که در آن صورت سرمایه‌گذار پول خود را از دست خواهد داد.
Chartered property Casualty underwriting (CPCU)

Chartered property Casualty underwriting (CPCU)

چارتر خبره بیمه اموال و مسئولیت: یک عنوان بیمه‌ای حرفه‌ای که به افرادی داده می‌شود که شرایط احراز مقرر شده توسط موسّساتی که این سمت را اعطا می‌کنند، دارا باشند.
Chatbot

Chatbot

چت بات: فناوری که از پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی یک مکالمه تعاملی (در نقش عامل انسانی) استفاده می‌کند.
Claimant

Claimant

مدّعی (ادعا کننده) خسارت: طرفی که در ازای دارا بودن بیمه‌نامه، در قبال یک خسارت تحت پوشش، برای دریافت غرامت به مطالبه خسارت اقدام می‌کند، این مطالبه‌کننده می‌تواند بیمه‌شده (طرف اول) یا طرف دیگری که تحت تأثیر زیان وارده قرارگرفته (شخص ثالث) باشد.
Claims adjustment

Claims adjustment

ارزیابی خسارت: فرایندی که طی آن ادعای یک خسارت، ثبت شده و برای تخمین زیان و اینکه مطابق کدام پوشش مذکور در بیمه‌نامه قابل پرداخت است؛ طبق شرایط مقرر در قرارداد بیمه‌نامه ارزیابی می‌شود.
Claims process

Claims process

فرایند رسیدگی به خسارات: به کلّ فرایندی که طی آن یک خسارت از اولین مرحله اعلام وارد شدن زیان تا حل‌وفصل نهایی مطالبه خسارت، فارغ از اینکه وجهی پرداخت شود یا مطالبه مذکور رد شود، گفته می‌شود.
Click through Rates (CTR)

Click through Rates (CTR)

نرخ کلیک: درصد زمانی که روی یک تبلیغ دیجیتال کلیک می‌شود، در مقایسه با تعداد دفعاتی که آن تبلیغ نمایش داده می‌شود.
Cloud computing

Cloud computing

رایانش ابری: اصطلاح وسیعی که به دسته‌ای از فناوری‌ها، سرورها و پردازشگرها اشاره می‌کند که اعمال محاسباتی را بر خلاف یک کامپیوتر محلی، از راه دور انجام می‌دهند.
Coinsurance

Coinsurance

بیمه مشترک: نوعی از بیمه که در آن بیمه‌شده به‌طور مستقیم به‌وسیله پرداخت کسری از کلّ خسارت، در تقسیم هزینه‌ها مشارکت می‌کند.
Combined ratio

Combined ratio

نسبت ترکیبی: مجموع ضریب خسارت و نسبت هزینه هنگامی‌که زیر 100 باشد، نشان‌دهنده سود بیمه‌گری است و هنگامی‌که بالای 100 باشد؛ نشان‌دهنده زیان بیمه‌گری است.
Commercial general liability (CGL)

Commercial general liability (CGL)

بیمه جامع مسئولیت: یک بیمه‌نامه تجاری که دامنه وسیعی از شرایط خطرزای ناشی از مسئولیت را برای مؤسّسات تجاری پوشش می‌دهد که به‌طور صریح به هیچ‌یک از خدمات حرفه‌ای مرتبط نیستند.
Compound annual growth rate (CAGR)

Compound annual growth rate (CAGR)

نرخ رشد مرکب سالانه: عبارت است از نرخ رشد سالانه یک سرمایه‌گذاری از دوره آغاز تا پایان دوره که بدین‌صورت محاسبه می‌شود: (ارزش پایان دوره تقسیم بر ارزش آغاز دوره) 1/n-1 که در آن n برابر است با تعداد سال‌ها.
Contract of adhesion

Contract of adhesion

عقد تصویبی: یک مفهوم قانونی که در آن پیش‌نویس قرارداد توسط یک‌طرف مطلع‌تر (معمولاً بیمه‌گر) به‌صورت یک پیشنهاد «ایجاب یا قبول» به یک‌طرف کمتر مطّلع از دانش بیمه‌ای (معمولاً بیمه‌گذار) ارائه می‌شود.
Corporate venture capital (CVC)

Corporate venture capital (CVC)

سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر سازمانی: بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر یک مؤسسه تجاری که شرکت‌ها و استارتاپ‌ها را بررسی و در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.
Cost-benefit analysis (CBA)

Cost-benefit analysis (CBA)

تحلیل هزینه‌ـ ‌‌فایده: تجزیه‌وتحلیلی که هزینه و منافع یک طرح پیشنهادی یا سرمایه‌گذاری را با استفاده از مفاهیم مربوط به ارزش زمانی پول برای تعیین قابلیّت تداوم جریان مالی و جذابیّت نسبی یک پروژه، تعیین می‌کند.
Coverage gap

Coverage gap

شکاف پوشش بیمه‌ای: یک شکاف اقتصادی بین شرایط خطرزای مالی یک فرد یا مؤسسه که فاقد پوشش بیمه هستند و شرایط خطرزایی که توسط بیمه/بیمه‌نامه پوشش داده شده / می‌شوند (به‌عنوان شکاف محافظت نیز شناخته می‌شود).
Covered loss

Covered loss

خسارت تحت پوشش: خسارتی که توسط یک بیمه‌نامه طبق پوشش‌های مندرج در قرارداد بیمه، پرداخت می‌شوند.
Covered peril

Covered peril

خطر تحت پوشش: خطری که توسط یک بیمه‌نامه پوشش داده شده است.
Credibility

Credibility

اعتبار آماری: یک مفهوم اکچوئری برای ارزیابی اینکه آیا اندازه یک جمعیت به حد کافی برای اینکه از لحاظ آماری تفاوت معنا‌داری را از اعضای خارج از آن جمعیت نشان دهد، بزرگ است یا خیر.
Customer journey

Customer journey

سفر مشتری: گام‌هایی در یک فرایند که مشتری طی می‌کند تا به هدفی از قبیل خرید یک بیمه‌نامه یا طرح ادعای یک خسارت دست یابد.
Customer service representatives (CSRs)

Customer service representatives (CSRs)

مسئول امور تماس با مشتریان: شخصی که با مشتریان در یک دفتر کاری یا به‌صورت تلفنی ارتباط می‌گیرد و نوعاً گواهینامه رسمی (از مؤسسات ارائه‌کننده گواهینامه حرفه‌ای برای این سمت) این کار را ندارد.
Cyber insurance

Cyber insurance

بیمه فضای سایبری: محصول بیمه‌ای جدید در حال ظهوری که ریسک در معرض هک شدن و دیگر حملات سایبری را برای کسب‌وکارهای تجاری و دیگر مؤسّسات پوشش می‌دهد.
Data-driven decisions

Data-driven decisions

تصمیمات داده محور: فرایندی که طی آن تصمیمات به‌جای خرد جمعی یا قضاوت حرفه‌ای بر اساس داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها اتخاذ می‌شوند.
Data mart

Data mart

انبارک داده‌ها: نوعی از ذخیره‌سازی داده‌ها که برای جست‌وجو و تجزیه‌وتحلیل سریع توسط کاربران تجاری، تحلیلگران و دانشمندان علوم داده ایجاد شده است و نوعاً زیرمجموعه‌ای از داده‌های یک انبار داده‌ها را در برمی‌گیرد.
Data mining

Data mining

داده‌‌‌کاوی: نوعی از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که داده‌های دانه‌بندی‌شده (ریزدانه‌ها/گرانول) را برای یافتن الگوهای پنهان آن‌ها موردبررسی قرار می‌دهد.
Data schema

Data schema

طرح‌واره داده‌ها: یک چارچوب ذخیره‌سازی مفهومی برای سازماندهی چگونگی ارتباط جدول‌های داده‌ها به یکدیگر در یک سبد داده.
Data scientists

Data scientists

متخصّصان علوم‌داده: گروهی از تحلیلگران پیشرفته متخصّص در الگوریتم‌ها، برنامه‌نویسی و مدل‌های پیش‌بینی که اغلب درجه ارشد دانشگاهی دارند.
Data warehouse

Data warehouse

انبار داده‌ها: مخزن عظیمی از داده‌های تحلیلی که با استفاده از ابزارهای متعدد هوش تجاری و رابط‌های کاربری موارد متعددی از کاربردهای تجزیه‌وتحلیلی را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد.
Declaration page

Declaration page

برگ اظهارنامه: یک فرم خلاصه اطّلاعات مهم در یک بیمه‌نامه که حاوی مؤلفه‌های کلیدی بیمه‌نامه و پیام‌های مهم برای بیمه‌شدگان است.
Decline

Decline

عدم پذیرش: تصمیم رسمی توسط یک بیمه‌گر برای عدم ارائه بیمه‌نامه به یک متقاضی بیمه.
Deductible

Deductible

فرانشیز: یک مکانیسم رایج تقسیم هزینه‌ها در بیمه که به‌موجب آن یک بیمه‌شده باید مبلغی از خسارت را پیش از اینکه باقی یک خسارت تحت پوشش توسط بیمه‌گر پرداخت شود، از جانب خود پرداخت کند.
Deep learning

Deep learning

یادگیری عمیق: یک تکنیک پیشرفته هوش مصنوعی که زیرمجموعه تکنیک‌های یادگیری ماشینی است و از شبکه‌های عصبی چندلایه برای شناسایی الگوهای موجود و انجام پیش‌بینی استفاده می‌کند.
Denial

Denial

رد خسارت: هنگامی رخ می‌دهد که یک بیمه‌گر از ارائه پوشش برای یک خسارت واقع‌شده امتناع می‌کند، زیرا آن خسارت حائز شرایط قرار گرفتن تحت خطرات پوشش داده شده نیست.
Department of insurance (DOI)

Department of insurance (DOI)

نهاد ناظر بیمه ایالتی: عنوانی که برای اشاره به نهاد ناظر قانون‌گذاری بیمه ایالتی در ایالات‌متحده به کار می‌رود.
Directors & officers

Directors & officers

بیمه هیئت‌مدیره و مدیران ارشد: نوعی از بیمه تجاری که در دسترس مدیران و ستادهای یک کسب‌وکار برای پوشش ریسک‌های ناشی مسئولیت‌های قانونی آن‌ها قرار می‌گیرد.
Dollar deductible

Dollar deductible

فرانشیز مبلغی: نوعی از فرانشیز که به‌صورت یک مقدار ثابت دلاری تعریف می‌شود.
Dongle

Dongle

دانگل: یک وسیله سخت‌افزاری مورداستفاده در مراحل اوّلیه اجرای فناوری تله‌متیکس که در آن یک دستگاه فیزیکی برای اتصال به یک پورت داخل خودرو برای ثبت آمار به‌دست‌آمده از «ثبت‌کننده داده‌های رویداد» نیاز است.
Driving activity

Driving activity

سوابق رانندگی: تاریخچه تواتر تصادفات و نقص مقرّرات حمل‌ونقل برای یک راننده یا خانواده.
Earned premium

Earned premium

حق بیمه وصولی: حق بیمه وصولی بابت پوششی که پیش‌تر ارائه‌شده و بیمه‌گران می‌توانند آن را به‌عنوان درآمد ثبت کنند.
Endorsement

Endorsement

الحاقیه: اصلاحیه‌هایی بر فرم‌های بیمه‌نامه که می‌تواند به‌صورت جداگانه اضافه شده و به‌صورت بخشی از قرارداد کلّی قرار گیرند.
Errors & omissions (E&O)

Errors & omissions (E&O)

بیمه مسئولیت ناشی از اشتباه و غفلت: نوعی از پوشش بیمه‌های تجاری برای افراد حرفه‌ای مانند پزشکان، وکلا، حسابداران و مهندسان برای تحت پوشش قرار گرفتن آن‌ها در مقابل ریسک‌های ناشی از مسئولیت آن‌ها در ارائه مشاوره و خدمات (پوشش مسئولیت حرفه‌ای نیز خوانده می‌شود).
Estimate

Estimate

برآورد: ارزیابی زیان مالی و هزینه رفع آن.
Event data recorders (EDR)

Event data recorders (EDR)

دستگاه ثبت وقایع: دستگاهی که در یک خودرو برای ثبت اطّلاعات مربوط به‌سرعت، مسافت طی شده، شتاب، زمان مورد استفاده و موارد دیگر استفاده می‌شود.
Excess and surplus (E&S)

Excess and surplus (E&S)

رشته‌های خاص مازاد: رشته بیمه‌ای برای ارائه پوشش در رابطه با ریسک‌هایی که در بازارهای رایج، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند؛ نوعاً این محصولات برای ریسک‌های ویژه یا بازارهایی که ورود به آن‌ها دشوار است و مقرّرات مدوّن نظارتی ندارند، فروخته می‌شوند.
Exclusions

Exclusions

استثنائات: بخشی از ادبیات قرارداد بیمه‌نامه که هر قلم، خطر و دیگر شرایطی را که تحت پوشش بیمه‌نامه نیستند؛ معین می‌کند.
Exclusive agent

Exclusive agent

نماینده اختصاصی: یک نماینده بیمه که برای بیمه‌گری واحد فعالیت می‌کند.
Exhausted

Exhausted

تجاوز از سقف سرمایه بیمه‌نامه: یک اصطلاح بیمه‌ای مورد استفاده برای توصیف سناریویی که به‌موجب آن سقف سرمایه بیمه‌نامه احراز شده است؛ به تعبیر دیگر، سقف سرمایه در جریان رسیدگی به خسارت، تکمیل شده است.
Expense ratio

Expense ratio

نسبت هزینه: ضریبی از همه هزینه‌های بیمه‌گری (بدون اعمال هزینه‌های ناشی از تعدیل خسارت) تقسیم بر حق بیمه‌های صادره (بر مبنای بازرگانی) یا حق بیمه‌های عایدی (بر مبنای قانونی).
Exposure

Exposure

شرایط خطرزا: یک اصطلاح بیمه‌ای که حسّاسیت موضوع بیمه نسبت به وقوع زیان مالی را توصیف می‌کند.
Extract, transform and load (ETL)

Extract, transform and load (ETL)

فرایند استخراج، تبدیل و بارگذاری: فرایندی که طی آن داده‌های تراکنشی، کنترل و به‌عنوان داده‌های تحلیلی ذخیره می‌شوند.
File-and-use

File-and-use

مجاز به ارائه نرخ و شرایط: یکرویه نظارتی که در بسیاری از ایالات آمریکا مرسوم است و در آن نرخ‌ها، فرم‌ها و قواعد جدید باید پیش از استفاده، توسط بیمه‌گر ثبت شوند، امّا نیازمند تأییدیه مقرّراتی پیشین، به‌منظور اجرا نیستند.
First notice of loss (FNOL)

First notice of loss (FNOL)

اولین اعلام خسارت: اولین گزارش یک خسارت به یک بیمه‌گر.
First party

First party

طرف اول: به فرد یا مؤسّسه‌ای اشاره دارد که یکی از طرفین قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌شده است.
Float

Float

نقدینگی شناور: میزان پولی که در هر زمان توسط بیمه‌گران بعد از جمع‌آوری به‌صورت حق بیمه و قبل از پرداخت به‌عنوان خسارت یا هزینه نگهداری می‌شود.
Frequency

Frequency

تواتر وقوع: معیار احتمال وقوع یک خسارت که به‌صورت تعداد خسارات تقسیم بر شرایط خطرزا اندازه‌گیری می‌شود.
Full stack

Full stack

بیمه‌گر جامع: بیمه‌گری که در حال فعالیت در یک بازار مجاز است و واجد همه شرایط قانونی لازم از لحاظ دارا بودن سرمایه، صدور بیمه‌نامه و … است.
Gamification

Gamification

گمیفیکیشن: تغییر فرایندها به چرخه‌های بازخوردی تعاملی مشابه آنچه مشتریان در هنگام تعامل با بازی‌های ویدئویی تجربه می‌کنند.
Generalized linear modeling (GLM)

Generalized linear modeling (GLM)

مدل خطی تعمیم‌یافته: دسته‌ای از تکنیک‌های آماری شامل رگرسیون خطّی که عموماً در اکچوئری استفاده می‌شود.
Good faith

Good faith

حسن نیّت: یک مفهوم قانونی که به شرایطی گفته می‌شود که بیمه‌گر همه مسئولیت‌های خود را طبق مفاد تصریح شده در بیمه‌نامه، در حل‌وفصل ادعای خسارت به‌جای آورد.
Hurricane deductible

Hurricane deductible

فرانشیز گردباد و طوفان: نوعی فرانشیز که هنگام وقوع خسارات ناشی از طوفان اعمال می‌شود، هر حوزه قضایی ایالتی یا بیمه‌نامه ممکن است تعاریف به‌طور جزئی متفاوتی در خصوص اینکه چه وقت فرانشیز طوفان قابل‌اعمال است، داشته باشند.
In force

In force

بیمه‌نامه فعال: یک اصطلاح بیمه‌ای که نشان‌دهنده فعّال و معتبر بودن بیمه‌نامه است.
Inception date

Inception date

تاریخ شروع اعتبار بیمه‌نامه: تاریخی که یک بیمه‌نامه برای اولین بار فعّال می‌شود.
Incumbents

Incumbents

بیمه‌گران مستقر: اصطلاح گسترده‌ای که شامل بیمه گرانی می‌شود که در حال حاضر در فضای بیمه در حال کسب‌وکار و دارای سابقه طولانی فعالیت هستند. این دسته از بیمه گران در مقابل بیمه گران استارتاپ قرار می گیرند.
Incurred but not reported (IBNR)

Incurred but not reported (IBNR)

خسارت وارده و گزارش نشده: دسته‌ای از خسارات که واقع‌شده‌اند، امّا هنوز به بیمه‌گر گزارش نشده‌اند.
Indemnification

Indemnification

اصل حدّ جبران غرامت: یک اصل کلیدی بیمه‌ای که طبق آنچه در قرارداد بیمه مورد پوشش قرار گرفته، مویّد این است که وضع مالی فرد خسارت دیده باید تا حد امکان به شرایط قبل از وقوع خسارت برگردد، نه بهتر و نه بدتر.
Independent agent

Independent agent

نماینده بیمه مستقل: نماینده بیمه‌ای که برای بیمه‌گران متعدد کار می‌کند.
Information architect

Information architect

معمار اطّلاعات: متخصّصی که مسئول طراحی و اجرای استراتژی‌هایی است که به سازمان‌ها کمک می‌کنند حداکثر استفاده کارآمد را از داده‌هایشان به عمل آورند.
Insolvency

Insolvency

فقدان توانگری مالی: هنگامی رخ می‌دهد که یک بیمه‌گر ذخیره خسارت کافی برای پوشش همه خسارات پیش‌بینی‌شده را ندارد و توسط نهادهای نظارتی، فعالیت آن متوقّف می‌شود.
Insurable interest

Insurable interest

نفع بیمه‌ای: یک شرط رایج در بیمه مبنی بر اینکه شخصی که شرایط خطرزای ناشی از ریسکی را بیمه می‌کند باید حقیقتاً مالک یا دارای نفع مالی در موضوع بیمه‌شده باشد، به‌طور عام، بیمه‌شدگان یا مطالبه‌کنندگان خسارت نمی‌توانند هیچ‌گونه پرداختی را برای زیانی دریافت کنند؛ درصورتی‌که نفع قابل بیمه‌شدنی نداشته باشند حتی اگر خسارت وارده با سازوکار دیگری پوشش داده شده باشد.
Insurance-linked securities (ILS)

Insurance-linked securities (ILS)

اوراق بهادار وابسته به بیمه: دسته‌ای از سرمایه‌گذاری‌های مالی شامل اوراق قرضه فاجعه که به نوسانات بازار بیمه متصل هستند.
Insurance to value (ITV)

Insurance to value (ITV)

بیمه کردن به ارزش واقعی: مفهوم بیمه‌ای مبتنی بر این‌که موضوع بیمه‌شده باید با توجه به ارزش هزینه جایگزینی فعلی آن برای دریافت پوشش کامل در صورت وقوع خسارت، بیمه‌شده باشد، اگر یک مورد (عموماً یک دارایی) کمتر از صددرصد ارزش واقعی‌اش بیمه‌شده باشد، مبلغ دریافتی از آن پوشش برای جایگزینی کامل آن کافی نخواهد بود.
Insured

Insured

بیمه‌شده: طرف یا طرفینی که توسط یک قرارداد بیمه و به‌وسیله یک بیمه‌گر مورد پوشش قرار گرفته‌اند.
Insurer

Insurer

بیمه‌گر: طرفی که طبق یک قرارداد بیمه به بیمه‌شده پوششی را ارائه می‌دهد.
Insurtech

Insurtech

اینشورتک: اصطلاح گسترده‌ای که شامل توسعه و به‌کارگیری فناوری در صنعت بیمه است.
Internet of things (IoT)

Internet of things (IoT)

اینترنت اشیاء: اصطلاح گسترده‌ای که معرّف طیف وسیعی از ابزارها است و دامنه متنوعی از پیچیدگی‌های فنی را در برمی‌گیرند و با اتصال به اینترنت به ثبت و ارسال داده‌ها می‌پردازند.
Investment income

Investment income

درآمد سرمایه‌گذاری: مقدار پولی که توسط بیمه‌گران از پرتفوی دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده آن‌ها به دست می‌آید.
Issue

Issue

صدور: نهایی شدن و انتقال یک بیمه‌نامه از بیمه‌گر به بیمه‌شده.
Key performance indicators (KPI)

Key performance indicators (KPI)

شاخص‌های کلیدی عملکرد: مجموعه‌ای از شاخص‌های تعریف‌شده که توسط سازمان‌ها برای ارزیابی فعالیت‌هایشان استفاده می‌شود.
Law of large numbers

Law of large numbers

قانون اعداد بزرگ: یک مفهوم آماری که بیانگر این است که هرچه مجموع شرایط خطرزای دارای یک توزیع مورد انتظار معین از وقوع خسارت‌ها، بزرگ‌تر باشد، احتمال اینکه خسارت رخ‌داده واقعی با خسارت موردانتظار طی یک دوره زمانی مشخص مطابقت داشته باشد، بیشتر است.
Legacy systems

Legacy systems

سیستم‌های قدیمی: یک پلتفرم فناوری اطّلاعات که دهه‌ها پیش و مبتنی بر فناوری‌های تاریخ گذشته قدیمی که یکپارچه‌سازی و تغییر آن‌ها دشوار و هزینه‌‌بر است، ساخته‌شده است.
Liability

Liability

مسئولیت: مسئولیت قانونی که اغلب توسط بیمه برای اجتناب از یک زیان مالی بزرگ بالقوه از قبیل مجروح ساختن فرد دیگر در یک تصادف یا طی عملیات تجاری، تحت پوشش قرار می‌گیرد.
Line of business

Line of business

رشته بیمه‌ای: یک اصطلاح بیمه‌ای که به نوع محصول، برای مثال اتومبیل، مالکان منازل مسکونی، مؤسّسات تجاری کوچک و…اشاره می‌کند.
Liquidity

Liquidity

نقدینگی: مقدار وجه نقد در دسترس که با معیار سادگی تبدیل دارایی‌ها به وجه نقد در حداقل زمان سنجیده می‌شود.
Long-tail

Long-tail

رشته‌های دارای معوّقات بلندمدت: رشته‌هایی که طول زمان مورد نیاز برای حل‌وفصل مطالبات خسارات آن‌ها، زمان‌بر بوده و به سال یا دهه اندازه‌گیری می‌شود.
Loss adjustment expense (LAE)

Loss adjustment expense (LAE)

هزینه ارزیابی خسارت: هرگونه هزینه مرتبط با رسیدگی و حل‌وفصل مطالبات خسارات.
Loss development

Loss development

تحوّل خسارت: تغییر در برآوردهای خسارات در طول زمان.
Loss ratio

Loss ratio

ضریب خسارت: شاخصی در صنعت بیمه که به‌صورت مبلغ خسارات و هزینه‌های ارزیابی خسارات، تقسیم بر حق بیمه عایدشده محاسبه می‌شود.
Loss reserve

Loss reserve

ذخیره خسارت: مبلغ وجوه نگهداری شده توسط بیمه‌گر برای پرداخت همه خسارات مورد انتظار که به‌صورت بدهی در ترازنامه نشان داده می‌شود.
Losses

Losses

مبلغ خسارات: مقدار پولی که توسط بیمه‌گر برای حل‌وفصل ادعای خسارات تحت پوشش پرداخت می‌شود.
Machine learning (ML)

Machine learning (ML)

یادگیری ماشینی: حوزه‌ای از هوش مصنوعی که در آن توسعه مدل به‌صورت خودکار براساس الگوریتم‌هایی که داده‌ها را بررسی می‌کنند و پیش‌بینی‌ها را بر اساس بازخوردهایی با حداقل مداخله عامل انسانی انجام می‌دهند؛ عمل می‌کند.
Managing general agent (MGA)

Managing general agent (MGA)

نماینده بیمه با اختیارات خاص: نوع تخصّصی از نمایندگان بیمه یا کارگزاران که اختیارات خاصی از بیمه‌گر دریافت کرده‌اند، از جمله اختیار صدور بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گر و بررسی و پذیرش ریسک، این نمایندگان اغلب وظایفی را انجام می‌دهند که نوعاً توسط بیمه‌گران انجام می‌شود، از جمله برقراری پوشش، صدوربیمه‌نامه و قیمت‌گذاری، انتصاب نمایندگان خرد و رسیدگی به خسارات.
Managing general underwriter (MGU)

Managing general underwriter (MGU)

پذیرشگر ریسک با اختیارات خاص: مشابه با نماینده بیمه با اختیارات خاص است، ولی در رشته درمان و زندگی رایج‌تر است؛ امّا اغلب به‌طور جایگزین با MGA استفاده می‌شود.
Metadata

Metadata

فراداده: داده‌هایی درمورد دسته دیگری از داده‌ها که محتوای بیشتری را از قبیل تاریخ و زمان اتمام یک فرایند، اندازه و نوع داده‌ها (حروف، اعداد) و … ارائه می‌دهند.
Minimum viable product (MVP)

Minimum viable product (MVP)

کمینه محصول پذیرفتنی: مفهوم یا معیاری در نوآوری برای ساخت محصولی که ممکن است همه توانمندی‌های یک محصول کامل را نداشته باشد، امّا می‌تواند برای ورود به بازار آماده باشد و به حد کافی به‌عنوان یک محصول توسعه‌یافته تا به‌سرعت به مقیاس‌پذیری اقتصادی دست یابد.
Moral hazard

Moral hazard

مخاطرات اخلاقی: ریسکی که به‌موجب آن رفتارهای غیراخلاقی بیمه‌گذار ممکن است به خسارتی منجر شود که قابل‌پیشگیری بوده است.
Morale hazard

Morale hazard

مخاطرات بی احتیاطی: ریسکی که خسارات ناشی از آن به علّت فقدان مراقبت یا بی‌توجهی بیمه‌گذار نسبت به موضوع بیمه قابل‌اجتناب بوده‌اند.
Named driver exclusion (NDE)

Named driver exclusion (NDE)

شرط استثنای راننده: شرطی در قرارداد بیمه اتومبیل که صراحتاً پوشش ارائه‌شده را برای یک/چند راننده اسم برده شده در بیمه‌نامه، مستثنی می‌کند.
Named perils

Named perils

خطرات نام برده شده: نوعی از قرارداد بیمه که تنها خسارت‌های ناشی از خطراتی را که مشخصاً در بیمه‌نامه ذکر شده‌اند، پوشش می‌دهد.
Named storm deductible

Named storm deductible

فرانشیز طوفان: فرانشیزی که شامل خسارت‌هایی می‌شود که ناشی از وقوع یک طوفان می‌شوند؛ نه فقط طوفان/گردبادهای شدید.
National association of insurance commissioners (NAIC)

National association of insurance commissioners (NAIC)

مجمع ملی نهادهای ناظر ایالتی بیمه‌ای: سازمانی که از نهادهای نظارتی ایالتی در آمریکا تشکیل شده و برای تدوین بهترین روش‌ها، استانداردها و مقرّرات عمل می‌کند و اقدامات مربوط به بررسی عملکرد اعضا و هدایت عملیات نظارتی را هماهنگ می‌کند.
National conference of insurance legislators (NCOIL)

National conference of insurance legislators (NCOIL)

شورای ملی قانون‌گذاران بیمه آمریکا: یک سازمان قانون‌گذاری بی‌طرف متشکل از قانون‌گذارانی که مشغول خدمت در بیمه‌های ایالتی و کمیته‌هایی از مؤسّسات مالی از سرتاسر ایالات‌متحده آمریکا می‌شود.
National flood insurance program (NIFP)

National flood insurance program (NIFP)

برنامه ملی بیمه سیل آمریکا: یک برنامه بیمه‌ای تحت حمایت دولت فدرال آمریکا که بخشی از سازمان مدیریت بحران فدرال (FEMA) است.
National insurance crime bureau (NICB)

National insurance crime bureau (NICB)

بنیاد ملّی برخورد با جرائم بیمه‌ای آمریکا: یک سازمان غیردولتی که با همکاری بیمه‌گران، سازمان‌های مجری قانون و نمایندگان نهادهای عمومی؛ منحصراً مسئول مقابله با تخلفات و جرائم بیمه‌ای است.
Natural language processing (NLP)

Natural language processing (NLP)

پردازش زبان طبیعی: یکی از کاربردهای هوش مصنوعی که مختص درک و شناسایی الگوهای زبان انسانی به شیوه‌ای که صحبت می‌شود، است.
Non-admitted

Non-admitted

بازار خاص آزاد: یک بازار بیمه یا یک بیمه‌گر که بخشی از بازار مجاز (تحت حاکمیت مقرّرات جاری) نیست.
Non-renew

Non-renew

تمدید نشده: تصمیم یک بیمه‌گر مبنی بر عدم تمدید بیمه‌نامه منقضی شده است.
On-demand product

On-demand product

محصول مبتنی بر تقاضا: دسته‌ای از محصولات بیمه‌ای که پوشش فوری برای اقلام افزوده‌شده ارائه می‌کند و به بیمه‌شدگان امکان می‌دهد تا اقلام موردنظر خود را برای قرار گرفتن تحت پوشش درخواستی به‌سرعت و سادگی، اضافه یا حذف کنند (معمولاً از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی).
Open perils

Open perils

خطر باز: نشان می‌دهد، همه خطراتی که به‌طور مشخص در ادبیات قرارداد استثنا نشده‌اند، علل پوشش یافته خسارت برای یک بیمه‌نامه هستند؛ همچنین از آن با عنوان «تمام خطر» نام برده می‌شود.
Original equipment manufacturers (OEMs)

Original equipment manufacturers (OEMs)

تولیدکنندگان صنعتی اورجینال[M1]: یک تعریف عمومی برای هرگونه سازنده سخت‌افزار و یا تجهیزات که اغلب برای اشاره به تولیدکنندگان عمده اتومبیل از قبیل Ford، General Motors، Mercedes Benz، Toyota و … استفاده می‌شود.
Parametric insurance

Parametric insurance

بیمه پارامتریک: نوعی از قراردادها/محصولات بیمه‌ای که در آن پرداخت خسارات بر اساس یک ماشه یا معیار (های) عینی به‌جای اصل حدّ جبران غرامت که نیازمند ارزیابی خسارت است، انجام می‌شود.
Partial losses

Partial losses

خسارت جزئی: خسارت‌هایی که دربردارنده بخشی از ارزش دارایی خسارت‌دیده هستند، نه همه آن.
Peer-to-peer (P2P) insurance

Peer-to-peer (P2P) insurance

بیمه همتابه‌همتا: نوعی از قراردادها یا محصولات بیمه که در آن افراد یا نهادها مستقیم همدیگر را با همکاری یک پلتفرم یا سازمان ارتباط‌دهنده (معمولاً یک بیمه‌گر) که راه‌اندازی و اجرای آن را تسهیل می‌کند؛ بیمه می‌کنند، امّا خودشان به‌طور مستقیم به‌عنوان یک بیمه‌گر عمل نمی‌کنند.
Percentage deductible

Percentage deductible

فرانشیز درصدی: کسوراتی که به‌صورت درصدی از کل ارزش یا میزان بیمه‌شده، محاسبه می‌شوند.
Peril

Peril

خطر: دسته‌ای از عوامل خطرساز که می‌توانند موجب زیان و آسیب اقتصادی به اقلام قرارگرفته در معرض شرایط خطرزا شوند.
Permissive users

Permissive users

کاربران مجاز: یک یا تعداد بیشتری از رانندگان وسایل نقلیه که به‌عنوان راننده در بیمه‌نامه اتومبیل نام برده نشده‌اند، امّا بااین‌حال تحت پوشش هستند.
Personal property

Personal property

اموال شخصی: همه اقلام خانوار/شخصی که به‌عنوان دارایی‌های واقعی مانند ساختمان، زمین، وسیله نقلیه یا دارایی تجاری طبقه‌بندی نشده‌اند.
Physical damage

Physical damage

صدمه فیزیکی: هرگونه آسیب به‌وسیله نقلیه که بتوان آن را تحت پوشش تصادم یا پوشش جامع قرارداد.
Policies in force (PIF)

Policies in force (PIF)

بیمه‌نامه‌های فعال: تعداد کلّ محصولات بیمه‌ای که در حال حاضر فعّال هستند.
Policy administration system

Policy administration system

سیستم صدور بیمه‌نامه: یک پلتفرم فناوری اطّلاعات که توسط بیمه‌گران برای مدیریت اطّلاعات مشتری و بیمه‌نامه استفاده می‌شود.
Predictive algorithm

Predictive algorithm

الگوریتم پیش‌بینی: دسته‌ای از فرمول‌های آماری که برای پیش‌بینی و تخمین استفاده می‌شوند.
Premium

Premium

حق بیمه: پولی که توسط بیمه‌گران در قبال ارائه پوشش توسط بیمه‌نامه دریافت می‌شود.
Premium leakage

Premium leakage

کسری محاسبه حق بیمه: میزان پولی که در صورت طبقه‌بندی صحیح ریسک باید در قالب حق بیمه توسط بیمه‌گران جمع‌آوری شود، امّا به علّت محاسبات غلط، دارای کسری است.
Pricing cells

Pricing cells

سلول‌های قیمت‌گذاری: تعداد نرخ‌های منحصربه‌فردی که طرح قیمت‌گذاری یک بیمه‌گر در آن‌ها بر اساس همه متغیّرهای درنظرگرفته شده؛ تعیین می‌شود.
Primary insurer

Primary insurer

بیمه‌گر اولیه: بیمه‌گری که به‌طور مستقیم با بیمه‌شدگان تعامل دارد و خسارات وارده را از دلار اول پوشش می‌دهد؛ مبالغ بالاتر نیز ممکن است توسط پوشش مازاد یا بیمه اتّکایی تحت پوشش قرار گیرند.
Prior approval

Prior approval

مشروط به مجوز: یک‌رویه یا چارچوب نظارتی رایج در بسیاری از ایالات آمریکا که در آن نرخ‌های جدید، فرم‌ها و مقررات باید مورد بازبینی قرارگرفته و رسماً توسط نهاد نظارتی قبل از اجرا تأیید شوند.
Process engineering

Process engineering

مهندسی فرایند: یک نظام‌‌‌نامه که در آن متخصّصان مربوط از تکنیک‌هایی برای مستندسازی، ارزیابی و توصیه روش‌های بهبود برای یکپارچه‌سازی و اثربخشی بیشتر فرایندها استفاده می‌کنند.
Productivity

Productivity

بهره‌وری: معیار مالی بازده کارکنان که از فرمول حق بیمه‌های عایدی تقسیم بر هزینه نیروی کار برای محاسبه نسبت بهره‌وری استفاده می‌کند.
Professional liability

Professional liability

مسئولیت حرفه‌ای: نوعی از پوشش بیمه تجاری ویژه متخصّصان از جمله پزشکان، وکلا، حسابداران و مهندسان برای پوشش ریسک ناشی از مسئولیت در ارائه مشاوره و خدمات (پوشش Errors & Omissions نیز خوانده می‌شود).
Proof of concept

Proof of concept

اثبات مفهومی (امکان‌سنجی): توسعه یک ایده نوآورانه به میزانی که نشانگر کیفیت کاربردی ملموس باشد تا بتوان درخصوص اینکه آیا می‌توان آن را به‌صورت یک «کمینه محصول پذیرفتنی» یا MVP عرضه کرد؛ تصمیم گرفت.
Proof of insurance

Proof of insurance

گواهی اثبات پوشش بیمه‌ای: مستند یا هر روش دیگری که به‌عنوان مدرک قانونی مبنی بر اینکه پوشش بیمه‌ای درخواست شده فعال است، استفاده می‌شود.
Proof of ownership

Proof of ownership

اثبات مالکیت: مستند یا هر روش دیگری که جهت تأیید اینکه موضوع بیمه‌شده تحت مالکیت بیمه‌شده یا مطالبه‌کننده خسارت قرار دارد و همچنین آیا نفع بیمه‌ای وجود دارد یا خیر؟ مورد استناد قرار می‌گیرد.
Property

Property

بیمه اموال: بیمه مورد استفاده برای پوشش آسیب‌های وارده به دارایی‌های ملموس.
Property damage

Property damage

صدمه به اموال: یک پوشش مسئولیت که امکان پرداخت خسارت برای آسیب وارده به‌وسیله نقلیه شخص ثالث را به‌موجب بیمه‌نامه اتومبیل فراهم می‌آورد.
Protection gap

Protection gap

شکاف عدم پوشش: یک شکاف اقتصادی بین قرارگیری یک فرد یا نهاد در معرض تمام شرایط خطرزا و شرایط خطرزایی که صراحتاً توسط بیمه‌نامه پوشش داده شده‌اند (شکاف پوشش نیز خوانده می‌شود).
Provenance

Provenance

گواهی مبدأ: مدرک نشان‌دهنده مبدأ موضوع بیمه‌شده و تاریخچه آن‌که به‌عنوان راهکاری برای احراز هویت، ارزش و کیفیت آن به کار می‌رود.
Quasi-insurance

Quasi-insurance

شبه‌بیمه: محصول یا خدمتی که برخی از منافع بیمه‌ای انتقال ریسک را فراهم می‌کند، امّا بنا به مقرّرات جاری؛ به‌عنوان بیمه شناخته نمی‌شود.
Quote

Quote

درخواست نرخ و شرایط: استعلام حق بیمه (قیمت) و پوشش برای مدت‌زمان معلوم.
Rate

Rate

نرخ بیمه: قیمت تعیین‌شده برای بیمه که اغلب به‌جای حق بیمه هم به‌کار می‌رود.
Rate integrity

Rate integrity

یکپارچگی نرخ: اقدامات انجام شده توسط بیمه‌گران برای مقابله با کمبود حق بیمه و اطمینان از اینکه در حال تعیین مقدار صحیحی از حق بیمه برای خسارت احتمالی ناشی از یک شرایط خطرزا هستند.
Rating factors

Rating factors

عوامل نرخ دهی: متغیّرهایی که توسط بیمه‌گران در تعیین نرخ‌ها استفاده می‌شوند.
Rating plan

Rating plan

سیاست نرخ دهی: ترکیب نهایی (پیچیده) عوامل و الگوریتم‌های قیمت‌گذاری مورداستفاده برای تعیین حق‌بیمه‌ها و تعداد سلول‌های قیمت‌گذاری.
Reasonable range

Reasonable range

دامنه معقول ذخیره‌گیری: دامنه‌ای از مقادیر که با استفاده از تکنیک‌های مختلف اکچوئری برآورد شده و در آن بازه ذخیره خسارت از نقطه‌نظر آماری کافی دیده می‌شود.
Reinsurance

Reinsurance

بیمه اتکایی: بیمه‌ای ثانویه که به‌منظور پوشش در مقابل خسارت‌های بزرگ بر مبنای وقوع یا تجمیع خسارات توسط بیمه‌گران اولیه تهیه می‌شود.
Relational database

Relational database

پایگاه داده رابطه‌ای: یک انبار داده‌ها متشکل از جدول‌هایی که می‌توانند با استفاده از فیلدهای کلیدی رایج با یکدیگر یکپارچه (ادغام) شوند.
Renewal

Renewal

تمدید: فرایندی که طی آن یک بیمه‌نامه برای یک دوره متوالی دیگر ادامه می‌یابد.
Replacement cost (RC)

Replacement cost (RC)

هزینه جایگزینی: حل‌وفصل ادعای خسارات به مقداری که برای جایگزینی وسیله نقلیه یا دارایی آسیب‌دیده لازم است (هزینه استهلاک در آن اعمال نمی‌شود).
Responds

Responds

پاسخگو بودن بیمه‌نامه: یک اصطلاح بیمه‌ای مورد استفاده برای بیان اینکه بیمه‌نامه چگونه در مقابل مجموعه‌ای از واقعیت‌های ارزیابی‌شده مرتبط با خسارت ادعا شده، واکنش نشان می‌دهد.
Return on investment (ROI)

Return on investment (ROI)

بازگشت سرمایه: شاخصی مالی درباره بازده مورد انتظار از یک سرمایه‌گذاری که به‌صورت درصد (برای مثال؛ 15% بازده سرمایه‌گذاری) یا به‌صورت یک نسبت (برای مثال؛ بازده سرمایه‌گذاری 3:1) تعریف می‌شود.
Risk adverse

Risk adverse

ریسک گریز: وضعیت روان‌شناختی که اکثریّت افراد آن را تجربه می‌کنند و به‌موجب آن تمایل دارند در مقایسه با افرادی که ریسک‌پذیر یا در مواجهه با ریسک خنثی هستند؛ مبلغ ثابت کمتری را در قبال اجتناب از پتانسیل وقوع یک خسارت احتمالی بزرگ‌تر بپردازند.
Risk pool

Risk pool

مخزن ریسک: گروهی از شرایط خطرزا که با درنظرگرفتن قانون اعداد بزرگ؛ مشابه دیده شده و در آن طبقه‌بندی می‌شوند.
Risk segmentation

Risk segmentation

طبقه‌بندی ریسک: فرایندی که به‌موجب آن ریسک‌ها در مخازن ریسک متفاوتی که نرخ‌های متفاوت و احتمالاً دستورالعمل‌های پذیرش ریسک متفاوتی دارند؛ به‌منظور دستیابی به رشد سودآور گروه‌بندی می‌شوند.
Robotic process automation (RPA)

Robotic process automation (RPA)

خودکارسازی رباتیک فرایند: فرایند نرم‌افزاری که به‌موجب آن وظایف تکراری و دستورالعمل‌های متعدد می‌توانند یکپارچه‌شده و همانند آنچه یک ربات می‌تواند انجام دهد؛ با استفاده از فناوری خودکار شوند.
Salvage

Salvage

بازیافت خسارت: بازیافت ارزش باقیمانده از کل یک دارایی یا وسیله حمل‌ونقل پس از وقوع خسارت؛ برای مثال آنچه از یک وسیله حمل‌ونقل به‌عنوان قطعات اوراقی باقی می‌ماند.
Schedule

Schedule

فهرست اقلام: در مقایسه با پوشش جامع؛ فهرستی از اقلام بیمه‌شده که هر یک تعریف و ارزش‌گذاری خود را دارند.
Secondary insurance

Secondary insurance

بیمه ثانویه: بیمه‌ای که می‌تواند برای پوشش یک خسارت هنگامی‌که بیمه اولیه ناکافی است و موجب شکاف عدم پوشش می‌شود؛ استفاده شود.
Self-insurance

Self-insurance

خود بیمه‌گری: توانایی مالی برای جذب خسارات احتمالی بدون اتّکا به یک شرکت بیرونی از قبیل یک بیمه‌گر اولیه یا بیمه‌گر اتکایی.
Severity

Severity

شدّت خسارت: مقدار میانگین یک خسارت پرداخت شده که به‌صورت کل خسارت پرداختی تقسیم بر تعداد خسارات، محاسبه می‌شود.
Short-tail

Short-tail

رشته‌های دارای معوقات کوتاه‌مدت: رشته‌هایی که طول زمان موردنیاز برای حل‌وفصل مطالبات خسارات آن‌ها کوتاه بوده و به‌صورت روز یا ماه اندازه‌گیری می‌شوند.
Skimming the cream

Skimming the cream

جذب بهترین مشتریان بازار: یک اصطلاح بیمه‌ای که به فرایندی اشاره دارد که یک رقیب برتر توان آن را دارد تا سودآورترین مشتریان را از رقبای کم‌توان‌تر از طریق خوشه‌بندی بهتر ریسک، جذب کند (مخالف عبارت »گزینش نامساعد).
Smart contract

Smart contract

قرارداد هوشمند: قراردادهایی که از فناوری‌هایی از قبیل بلاکچین برای برقراری روابط قانونی بین طرفین، بدون نیاز به‌حضور بخشی یا همه طرفین ثالث لازم و گام‌های تأییدی که به‌طور سنّتی در بیمه موردنیاز هستند؛ استفاده می‌کنند.
Smart home

Smart home

خانه هوشمند: دسته‌ای از حسگرهای وابسته به اینترنت و فناوری‌هایی که زیرساخت‌هایی از قبیل چراغ‌ها و زنگ درها را به‌وسیله شخصی‌سازی بیشتر و گزینه‌های ارزش‌افزوده روی دارایی‌ها؛ «هوشمند» می‌سازد.
Software as service (SaaS)

Software as service (SaaS)

نرم‌افزار به‌عنوان یک سرویس: یک مدل کسب‌وکار که در آن نرم‌افزار بر اساس حق عضویت خریداری می‌شود (عموماً با هزینه مالکیت کل کمتر) و با استفاده از محاسبات ابری برای ارائه خدمات جدیدتر و رفع سریع‌تر عیوب نرم‌افزاری، به کار گرفته می‌شود.
Special form

Special form

بیمه‌نامه با شرایط خاص: نوعی از بیمه‌نامه که فراتر از دلایل مرسوم و اصلی وقوع خسارت می‌رود و دربرگیرنده پوشش‌هایی بر اساس «خطرات باز» می‌شود.
Special investigation unit (SIU)

Special investigation unit (SIU)

بخش خسارات مشکوک: یک تیم متخصّص در دپارتمان خسارات که مسئول رسیدگی به خسارات مشکوکی است که در آن نشانه‌هایی از تقلّب دیده شود.
Special limit

Special limit

سقف سرمایه خاص: سقف‌های سرمایه متمایزی که عموماً پایین‌تر از سقف‌های کلّی بیمه‌نامه هستند و برای طبقات خاص و معیّنی از اقلام یا خطرات اعمال می‌شوند.
Split deductible

Split deductible

فرانشیز دوبخشی: بیمه‌نامه‌ای که در آن بیش از یک مورد فرانشیز اعمال می‌شود؛ به این فرانشیز، «دوبخشی» گفته می‌شود.
Structured data

Structured data

داده‌های ساختاریافته: دسته‌ای از داده‌ها که به‌آسانی قابل‌تغییر و خلاصه‌سازی هستند، از قبیل داده‌های مرتبط با حروف و اعداد و با استفاده از ابزارهای هوش تجاری می‌توان ضمن تجزیه‌وتحلیل آن‌ها؛ به نتایج سودمندی در رابطه با درک عملکرد صنعت/ بیمه‌گر دست‌یافت.
Sublimit

Sublimit

سقف موردی: سقفی پایین‌تر از سقف کلّی بیمه‌نامه که در مورد یک قلم خاص، دسته‌ای از اقلام یا خطرات اعمال می‌شود.
Subrogation

Subrogation

اصل جانشینی: فرایندی که با آن بیمه‌گران می‌توانند تا از طرفینی که به‌طور جزئی یا کلی مسئول خسارت‌های پرداختی بیمه‌گر به مطالبه کنندگان خسارت بوده‌اند، وجوه خسارت پرداختی را بازیافت کنند.
Supervised learning

Supervised learning

یادگیری نظارت‌شده: تکنیک مورد استفاده در هوش مصنوعی که در آن دانشمندان علوم داده، ضمن راهنمایی/آموزش کامپیوتر، سعی در توسعه الگوریتم‌های پیش‌بینی دارند.
Switching

Switching

تغییر سبد: فرایندی که به‌موجب آن یک بیمه‌شده پوشش بیمه‌ای خود را از یک بیمه‌گر به بیمه‌گر دیگری انتقال می‌دهد.
System modernization

System modernization

مدرن‌سازی سیستم‌ها: تعریف عمومی تلاش‌هایی که سازمان‌ها متحمّل می‌شوند تا سیستم‌های قدیمی خود را به نسخه‌های قدرتمندتری که امکان سازگاری با فناوری‌های جدید را داشته باشند؛ ارتقا می‌دهند.
Telematics

Telematics

تله‌متیکس: اصطلاح گسترده‌ای که کاربرد «ثبت‌کننده‌های داده‌های رویداد» را در یک وسیله حمل‌ونقل برای اهداف بیمه‌ای؛ توصیف می‌کند.
Third party

Third party

شرکت کمک‌رسان: شخص یا موسّسه‌ای که بیمه‌شده یا بیمه‌گر نیست امّا به طریقی یا در فرایند خسارات یا به طرق دیگر به ایفای نقش در اکوسیستم بیمه می‌پردازد.
Third-party administrators (TPAs)

Third-party administrators (TPAs)

شرکت‌های کمک‌رسان جانبی: سازمانی که خسارات بیمه‌ای یا دیگر خدمات مرتبط را پردازش می‌کند؛ از قبیل صدور، ارائه صورتحساب‌ها، داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل، یا رسیدگی به برخی درخواست‌های مشتری.
Total losses

Total losses

خسارات کل: تعداد خسارات پرداخت‌شده توسط یک بیمه‌گر طبق سقف بیمه‌نامه.
Totaled

Totaled

آسیب‌دیده کلّی: تعریفی از یک وسیله حمل‌ونقل یا یک موضوع بیمه‌شده که دیگر تعمیر نخواهد شد، امّا به‌عنوان خسارت کل به ازای هر یک از بندهای قرارداد؛ پرداخت آن صورت گرفته که این پرداخت می‌تواند ارزش نقدی واقعی، ارزش اظهارشده یا هزینه جایگزینی باشد.
Transactional data

Transactional data

داده‌های معاملاتی: داده‌هایی که به‌عنوان بخشی از تراکنش‌های یک کسب‌وکار به دست می‌آیند؛ شامل داده‌هایی که توسط مشتری، نماینده یا بیمه‌گر ثبت می‌شوند و همچنین شامل هرگونه فراداده‌های مرتبط نیز می‌شود.
Ultimate loss

Ultimate loss

خسارت نهایی قابل پرداخت: مقدار برآوردشده مجموع خساراتی که یک بیمه‌گر در نهایت پرداخت خواهد کرد؛ به‌محض اینکه همه فرایند مربوط به پردازش و ارزیابی خسارت تکمیل‌شده باشد؛ این فرایند در بردارنده «تحول برخی خسارت» می‌شود.
Umbrella

Umbrella

پوشش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث: یک محصول بیمه‌ای که در رشته‌های خانواده محور رایج است و به‌عنوان پوشش مسئولیت مازاد عمل می‌کند و هنگامی فعال می‌شود که خسارت وارده از سقف سرمایه جاری یک بیمه‌نامه اتومبیل یا منزل مسکونی تجاوز کند.
Underwriting

Underwriting

بیمه‌گری (پذیرش ریسک): یک عبارت مصطلح که کارکرد و فرایند مدیریت ریسک یک بیمه‌گر را شامل طبقه‌بندی، بررسی و پذیرش ریسک توصیف می‌کند؛ این عبارت از روزهای آغازین بیمه هنگامی‌که تأمین‌کنندگان مالی با ثبت‌نام خود روی اوراقی که مبنی بر موافقت با بیمه کردن کشتی‌ها و محموله‌ها بود؛ نشأت می‌گیرد.
Underwriting expenses

Underwriting expenses

هزینه‌های بیمه‌گری: همه هزینه‌های بیمه‌گر که شامل هزینه‌های ارزیابی خسارت نیست.
Underwriting gain or loss

Underwriting gain or loss

درآمد یا زیان ناشی از عملیات بیمه‌گری: یک عبارت بیمه‌ای معرّف این امر که یک بیمه‌گر روی عملیات بیمه‌ای خود سود یا زیان به‌دست آورده یا خیر؛ مستقل از هرگونه درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری که ممکن است از اندوخته‌های خود به دست آورده باشد.
Underwriting profit

Underwriting profit

سود ناشی از بیمه‌گری: اصطلاح دیگری برای منافع ناشی از پذیرش ریسک؛ که نشان می‌دهد یک بیمه‌گر از فعالیت‌های بیمه‌ای خود سود به دست آورده است.
Unearned premium

Unearned premium

حق بیمه عاید نشده: بخشی از حق بیمه که توسط بیمه‌گر بیمه تعیین می‌شود، امّا هنوز از محل پوششی که ارائه‌شده، به دست نیامده است
Unearned premium reserves

Unearned premium reserves

ذخیره حق بیمه عاید نشده: یک بدهی در ترازنامه بیمه‌گر که منعکس‌کننده میزان کلّ حق بیمه‌های صادر شده است که هنوز استحصال نشده‌اند و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان درآمد به‌حساب آورد.
Unsupervised learning

Unsupervised learning

یادگیری نظارت‌نشده: تکنیکی که در هوش مصنوعی استفاده می‌شود و در آن دانشمندان علوم داده‌ها شرایط اوّلیه‌ای را مهیا می‌کنند امّا در جریان آن کمکی به توسعه الگوریتم‌های پیش‌بینی نمی‌کنند و به کامپیوتر اجازه می‌دهند تا خود تصمیم بگیرد کدام الگوها و همبستگی‌ها بیشترین معنی‌داری را داشته و به هم مرتبط‌اند.
Usage-based insurance (UBI)

Usage-based insurance (UBI)

بیمه مبتنی بر میزان پیمایش خودرو: نوعی از بیمه که بر اساس میزان «پیمایش خودرو» بوده و حق بیمه بر اساس کیلومتر پیموده شده (بجای برای مثال دوره‌های زمانی 12 ماهه) تعیین می‌شود.
User experience (UX)

User experience (UX)

تجربه کاربری: اصطلاحی برای تعریف نوساناتی که مشتریان هنگام تعامل با یک محصول یا سرویس تجربه می‌کنند، به‌کار می‌رود؛ تدوین نقشه سفر مشتری یکی از تکنیک‌های مورداستفاده برای ارزیابی تجربه کاربری است.
User interface (UI)

User interface (UI)

رابط کاربری: اصطلاحی که مکانیسمی را که به‌موجب آن کاربران با یک اپلیکیشن یا فناوری تعامل می‌کنند؛ توصیف می‌کند.
Valuation

Valuation

ارزش‌گذاری مورد بیمه: برآوردی از ارزش موضوع بیمه‌شده که برای تخمین هزینه جایگزینی و نرخ‌گذاری به کار می‌رود.
Value-added service (VAS)

Value-added service (VAS)

خدمات ارزش افزوده: اصطلاح رایجی که معرف دامنه‌ای از خدمات است که بیمه‌گران یا دیگر مؤسسات با ارائه آن‌ها موجب افزایش ارزش دریافتی مشتریان می‌شوند، این خدمات اغلب در ارتباط با محصولات تله‌متیکس یا خانه‌های هوشمند به کار می‌روند.
White label

White label

وایت لیبل: محصول یا خدمتی که بخشی یا کلّ آن توسط یک طرف ثالث فعّال شده امّا می‌تواند تحت برند بیمه‌گر یا شرکت دیگری به‌منظور تقویت پیشنهاد‌ها محصول و افزایش ارزش درک شده برند، مورد استفاده قرار گیرد.
Wind/hail deductible

Wind/hail deductible

فرانشیز تگرگ و باد: هنگامی که به علّت باد یا تگرگ خسارتی وارد شده باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Workers compensation (WC)

Workers compensation (WC)

بیمه جبران خدمت کارکنان: یک بیمه‌نامه تجاری که ریسک یک کسب‌وکار را به‌واسطه جراحات وارده به کارکنان در محل کار پوشش می‌دهد.
Written premium

Written premium

حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های صادرشده: مقدار کل حق‌بیمه‌ای که یک بیمه‌گر برای آن‌ها بیمه‌نامه صادر کرده و با مجموع حق بیمه دریافتی (برای مدت‌زمانی که پوشش ارائه‌شده شده است) برابر است و حق‌‌بیمه دریافت نشده (برای مدت‌زمانی که پوشش هنوز ارائه نشده است)
Youthful driver

Youthful driver

راننده جوان: نوعاً راننده‌ای را گویند که در سن 16 تا 24 سالگی قرار دارد و به علّت بی‌تجربگی و عدم بلوغ کافی به نسبت رانندگان سنین 25 تا 65 تواتر تصادف بالاتری دارد.
Zero-paid claim

Zero-paid claim

خسارت پرداختی صفر: خسارتی که تحت پوشش قرار دارد امّا موجب پرداخت از جانب بیمه‌گر نمی‌شود؛ نوعاً به این علّت که مقدار آن پایین‌تر از فرانشیز قابل‌اعمال است.