بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از پلنت

روز شنبه 26 خرداد 1403، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در پلنت حضور یافتند و با بخش‌های مختلف و فرایندهای آن آشنا شدند.

این دانشجویان که در رشته‌های تغذیه، شنوایی‌شناسی، پزشکی، داروسازی، فناوری اطلاعات سلامت، فیزیوتراپی، مامایی، بهداشت حرفه‌ای، علوم آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی پزشکی و پرستاری مشغول به تحصیل هستند، ابتدا با توضیحات مدیران مرکز رشد و واحد شتابدهی پلنت، با فرایندهایی که در این مرکز نوآوری وجود دارد آشنا شدند، سپس مهدیه چوپانی درباره کارآفرینی و مفاهیم آن ارائه‌ای انجام داد و در این حوزه به بحث با دانشجویان پرداخت.

در پایان هم مهمانان پلنت در محیط آن به گردش پرداختند و با تاریخچه و فضای فیزیکی آن بیشتر آشنا شدند.

سایر مطالب وبلاگ

اشتراک گذاری

https://plannet..ir/?p=9761